تسهیلات طرح نگین رویش بانک سپه

 به اطلاع همکاران گرامی می رساند:

نظر به ادغام بانک انصار سابق در بانک سپه بابت همکارانی که ماهانه مبلغی بعنوان حق عضویت(پس انداز )از حقوق ایشان کسر و به حساب بانک انصار سابق واریز میشد و طی تفاهم‌نامه امضاء شده مابین معاونت محترم توسعه و ریاست محترم بانک سپه شعبه مطهری اسدآباد طرح قبلی با عنوان طرح نگین رویش ادامه خواهد داشت

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد