نام و نام خانوادگی:   مهندس صادق نجفی فاتح

سمت مورد تصدی: معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد عمران (مکانیک خاک و پی)

سوابق اجرایی

۱- مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت اسدآباد

۲- عضو نظام مهندسی ساختمان استان همدان

۳- دارای پروانه اشتغال به کار پایه ۲ نظارت و اجرا نظام مهندسی استان همدان

۴- نماینده دانشگاه علوم پزشکی همدان در ستاد باز آفرینی شهری استان همدان

۵- عضو کمیته فضاها و ساختمان های اداری معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان همدان

۶- کارشناس پروژه های عمرانی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان همدان

۷- کارشناس مسئول نظارت و ارزشیابی طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

۸- مدیر پشتیبانی کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکووک در استان همدان

۹-رئیس اداره امور عمومی معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان همدان

 فعالیت های آموزشی

۱- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

فعالیت های پژوهشی

۱-چاپ مقاله ISI سال ۲۰۱۶ در مجله applied clay science دارای ضریب تاثیر ۲/۷ با عنوان :

Impact of organic pollutans on the macro and microstructure responses of Na-bentonite

Applled clay science 121-122(2016) 17-28

Journal homepage : www.elsevier.com/locate/clay

۲- انجام پایان نامه آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات پژوهشی دانشگاه آزاد همدان به مدت ۱۲ ماه تمام وقت

۳- تسلط بر به کار گیری و سرویس دستگاه ها ی ویژه مهندسی  عمران و ژنوتکنیک به شرح زیر:

_ دستگاه جذب اتمی

_ دستگاه بررسی رو سازی راه UTM

_ مقاومت فشاری محصور نشده

_تعیین ضریب باروری کالیفرنیا

_دستگاه آنالیز پارتیکل سایزر زتاچک

_ برش مستقیم

_برش پره

_دستگاه تورم و تحکیم خاک

_مجموعه آزمایش های تحقیقاتی بتن (دستگاه تعین زمان vebe، نفوذ ناپذیری بتن ،بتن های غلطکی، بتن های خود تراکم)

 

عناوین و مدارک

۱- فعال عرصه سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان  در سال های ۹۰ – ۹۳ – ۹۶

۲-مدرک بین المللی ارزیابی تست جوش

۳-دارای مدرک معتبر زبان و کامپیوتر

رسالت

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ماموریت دارد با بهره گیری از توان مدیریتی و فنی مبتنی بر ضوابط و معیارهای علمی و قانونی از طریق مدیریت اثربخش منابع ، بستری مناسب جهت تسهیل و پشتیبانی از برنامه های سایر معاونت ها و واحدهای دانشکده در راستای تحقق کارا و موثر اهداف و سیاست های دانشکده ایجاد نماید

چشم انداز

بیانیه دورنمای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد بر آنست که با بهره گیری از منابع و سرمایه های انسانی ، اجتماعی و مادی و نیز بکارگیری کارآمدترین فناوری های نوین در زمینه برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت اثربخش منابع انسانی ، اطلاعاتی ، فیزیکی و مالی ، با ارتقاء مستمر سطح بهره وری بهترین پشتیبان و تسهیل کننده ماموریت ها در راستای سیاست های کلان دانشکده و با رعایت اصل عدالت اجتماعی و توسعه پایدار برترین معاونت توسعه مدیریت و منابع در میان دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور باشد.

ارزش‌های سازمانی

 • عدالت گستری و پرهیز از تبعیض در ارائه خدمات
 •        تکریم مراجعین مبتنی بر شان و کرامت انسانی
 •          رعایت اصول مدیریت سبز
 •          مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان
 •          مدیریت علمی و شایسته سالاری
 •         پایبندی به رعایت قوانین و مقررات سازمانی و اخلاق حرفه ای
 •          توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع ، یکی از معاونت های ستادی است که در هر یک از زمینه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی،  به عنوان اصلی ترین و تنها منبع تأمین خدمات ستادی- تخصصی در زمینه توسعه سازمان و مدیریت و ارتقاء مدیریت منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی بوده و با ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتلای سطح عملکرد دانشکده تلاش می کند.  این معاونت با ارائه خدمات فوق به واحدهای ستادی با توجه به برنامه های واحدهای مختلف دانشکده از طریق  بکارگیری کارآمدترین نظام ها و روش های مدیریت و علوم اداری و با استفاده از فناوری های نوین مدیریت و با ملاحظه محوری بودن نیروی انسانی در توسعه سازمانی و عنایت به کارآیی، اثربخشی، نوآوری، خلاقیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات در جهت حمایت از کلیه ماموریت های دانشکده و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، نقش خود را در دانشکده ایفا می نماید.

شرح وظایف:

 • معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد مجموعه ای جهت تمهید مقدمات اجرای برنامه های دانشگاه درجهت تحقق اهداف سازمانی می باشد.
 • تعیین سیاستها و خط مشی های دانشکده های علوم پزشکی اسدآباد در زمینه  منابع انسانی، مالی، فضاهای فیزیکی و …
 • تامین نیازهای نیروی انسانی، مالی، فیزیکی ، تجهیزاتی و … دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی تمامی معاونت ها و واحدهای تابعه
 • تعیین و ابلاغ ضوابط و اجرای دستورالعمل های لازم در زمینه امور پرسنلی، اداری، خدمات پشتیبانی، مالی، نگهداری حسابها، انجام هزینه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری، عمرانی و اختصاصی
 • نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورتحسابها، اسناد و گزارشهای مالی
 • ایجاد هماهنگی بین  معاونت های تخصصی  و واحدهای اداری، مالی، پشتیبانی…
 • مطالعه، بررسی و پیشنهاد طرحهای اصلاحی در مورد توسعه سازمان و مدیریت در محورهای نظام مدیریت، ساختار وتشکیلات،سیستمها و روشها، طبقه بندی مشاغل و…
 • تنظیم سیاستها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاستها و برنامه های مصوب وزارت متبوع
 • بررسی تامین نیازهای ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزات، نگهداشت، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی
 • نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی و تعمیراتی
 • اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان
 • ابلاغ قوانین، مصوبات، آئین نامه ها و اساسنامه های مربوطه به واحدهای تابعه و وابسته دانشکده
 • نظارت، پایش و ارزشیابی سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و فعالیت های در حال اجرا
 • برگزاری و انجام کمیته ها و جلسات مربوط به امور مدیریت دانش، بهروری، ارزیابی عملکرد سازمانی و …
 • انجام امور مربوط به مهندسی سازمان و بازنگری تشکیلات واحدها
 • انجام امور مربوط به ارتقاء شغلی و مهندسی مشاغل کارکنان
 • پیگیری و برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان
 • برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی
 • نظارت در خصوص انتصابات کارکنان
 • انجام سایر امور ابلاغی

شماره تماس اداری:  ۰۸۱۳۳۱۱۵۰۱۵