نام و نام خانوادگی: مهندس علی شهبازی

سمت مورد تصدی: رئیس گروه توسعه و تحول سازمان دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: مهندس بهداشت محیط – کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست

رزومه کاری

 

سوابق تحصیلی :

کاردانی بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست

سوابق اجرایی:

 • کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شماره ۴ ۱۳۷۹
 • مسئول مرکز بهداشتی درمانی شماره ۴ ۸۰-۱۳۷۹
 • کارشناس بهداشت محیط مرکز لک لک ۸۲-۱۳۸۱
 • مسئول مرکز بهداشتی درمانی مرکز لک لک ۸۲-۱۳۸۱
 • مسئول خدمات شبکه بهداشت و درمان اسدآباد ۸۵-۱۳۸۲
 • مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اسدآباد ۸۵-۱۳۸۳
 • کارشناس ناظر پروژه های عمرانی ۹۷-۱۳۸۶
 • کارشناس مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفه ایی ۹۴-۱۳۹۶
 • رئیس اداره پشتیبانی و امور رفاهی دانشکده

رسالت و اهداف دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

چشم انداز
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در نظر دارد با تربیت نیروی انسانی کارآمد، توانمند، مسئولیت پذیر، دلسوز و پاسخگو در برابر نظام سلامت ایران، متعهد به ارزشها، اصول اخلاق پزشکی و آداب حرفه ای در حوزه های آموزش، پژوهش و خدمات سلامت متناسب با ارزش های اسلامی طبق اولویت های سند نقشه جامع علمی کشور الف- در زمینه دانش پیشگیری و ارتقای سلامت با تاکید بر بیماری های دارای بار بالا و معضلات بومی، ب- دستیابی به مدیریت اطلاعات و دانش سلامت، طب سنتی، سلولی مولکولی و ژن درمانی و ج- توسعه علوم میان رشته ای بین علوم پایه و بالینی به عنوان یکی از دانشکده های پزشکی برتر کشور مطرح گردد.

رسالت
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با توجه به اسناد بالا دستی در جهت تحقق سیاست ها و اهداف کلان منطقه و ارتقای سطح سلامت جامعه و دستیابی به رضایت ذینفعان در صدد است  تا با تامین و تربیت منابع انسانی متعهد، متخصص، کارآمد و کارآفرین مبتنی بر نیازهای بومی و منطقه ای از مجرای نظام آموزش ادغام یافته در نظام ارائه خدمات سلامت و با استقرار استانداردها ی اعتبار بخشی بین المللی در جهت کسب مرجعیت علمی حرکت کند. در این راستا دانشکده پزشکی ماموریت دارد علاوه بر توسعه و بستر سازی آموزش الکترونیک و استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی با بهره گیری از روش های نوین آموزشی و آموزش مبتنی بر رایانه و مهارت های بالینی بر استفاده صحیح از دانش پایه و نظری در برخورد با مسائل بالینی، توجه به تفکر انتقادی و رویکرد علمی در برنامه آموزشی و مواجهه سازی زودرس بالینی تاکید نماید. همچنین  دانشکده بر آن است با فراهم سازی زمینه و امکانات مطلوب در زمینه فعالیت های تحقیقاتی و تقویت تجارب پژوهشی دانشجویان و اساتید  بر اساس سیاست های سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام نماید.

اهداف کلی دانشکده در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد:

 • تربیت نیروی انسانی در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی-روانی، اجتماعی و معنوی جمعیت تحت پوشش دانشگاه
 • توانمند سازی دانشجو متناسب با نیازهای جامعه و تغییرات علمی و فناوری رشته پزشکی
 • تأمین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی، پژوهشی و سلامت
 • دستیابی به بالاترین رضایتمندی مردمی، پرسنلی و دانشجویی
 • به کار گیری آموزه‌های دینی در بهبود و ارزشی نمودن آموزش، پژوهش و خدمات سلامت
 • ارائه راهبردهای آموزشی  شامل ارائه مسئولیت به فراگیران، راهبردهای مبتنی بر حل مساله و استفاده از پلتفرم های آموزش مجازی
 • دستیابی به یکی از قطب‌های علمی و افزایش سهم دانشکده در تولید علم و محقق در حوزه علوم پزشکی
 • حضور در عرصه بین‌المللی ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
 • تأثیرگذاری بر مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام آموزشی کشور
 • تأمین و توسعه منابع جهت بکارگیری موثر در نظام آموزش
 • فعالیت کامل و کارساز در ماموریت کلان منطقه ای دانشگاه
 • همسو نمودن و هماهنگی کامل با دانشکده های همتراز در دانشگاه های همکار در کلان منطقه
 • اعتبار بخشی داخلی و بین المللی دوره ای دانشکده
 • ارتقای رتبه بندی دانشکده در بین دانشکده های پزشکی  ایران، منطقه و جهان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزش علوم پایه و بالینی در تربیت دانشجو
 • استفاده از شیوه های نوین آموزش علوم پایه و بالینی در ارتقای سطح علمی اعضای هیئت علمی
 • استفاده از شیوه های نوین ارزیابی دانشجویان

ارزشها:

 • پایبندی به اصول و ارزشهای اسلامی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت
 • حفظ کرامت انسانی، ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس، اهمیت تسکین آلام دردمندان و تکریم ارباب رجوع
 • تامین و ارتقای نیازهای سلامتی و روانی و رفتارهای بهداشتی آحاد جامعه با تربیت نیروی انسانی کارامد
 • حفظ ارزشها و رعایت اصول نظام جمهوری اسلامی ایران و فراهم ساختن زمینه تعالی انسانی دانشجویان بر مبنای فرهنگ غنی اسلامی و کرامت انسانی در تربیت پزشکان متعهد و پایبند به موازین علمی
 • تعهد به گسترش عدالت در آموزش سلامت، پرورش استعدادها، تقویت خلاقیت و نوآوری
 • ارتقای منزلت و صلاحیت حرفه ای و مرجعیت علمی و اجتماعی اساتید، پژوهشگران و فناوران
 • تقویت نظام آموزشی با رویکرد تربیت سرمایه انسانی متخلق به اخلاق حرفه ای مبتنی بر تعالیم اسلامی
 • قانون مداری، مسئولیت پذیری، عدالت محوری و پاسخگویی در ارائه خدمات
 • پایبندی به شایسته سالاری در انتصابات کارکنان، مدیران و معاونین

اهداف کوتاه مدت:

 • پاسخگو کردن آموزش به نیازهای کشوری و منطقه ای
 • توسعه زیرساخت های آموزشی و پژوهشی با رویکرد جامعه محور
 • توسعه و بستر سازی آموزش الکترونیک و شناسایی ظرفیت های آموزش مجازی
 • استفاده از ابزارهای کمک آموزشی پیشرفته الکترونیکی در امر آموزش
 • استفاده از شیوه های نوین آموزش بالینی و ارزیابی جهت بهبود کیفیت آموزش
 • راه اندازی سامانه های پایش آموزشی دانشجویان در مقاطع مختلف
 • پایش استانداردهای آموزش حضوری و مجازی
 • ارتقای کیفیت آموزش با تأکید برافزایش توانمندی اعضای هیأت علمی و بکار گیری فن آوری های نوین آموزشی
 • ارتباط عملیاتی و نزدیک دانشجویان پزشکی در معاونتهای بهداشتی و درمانی
 • افزایش پذیرش دانشجویان خارجی  بمنظور بستر سازی مرجعیت علمی کشور با اولویت کشورهای اسلامی همسایه
 • توسعه کمی و کیفی آموزش متناسب با رشته های جدید و ارتقاء رشته های موجود
 • جذب هیئت علمی بر اساس دستورالعمل جهت تقویت نسبت استاد به دانشجو
 • پایش میزان دستیابی به اهداف آموزشی بر اساس برنامه آموزشی دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
 • پایش مستمر نظام ارزیابی دانشجویان
 • استقرار استانداردهای  آموزشی و پژوهشی بر اساس برنامه اعتبار بخشی داخلی و خارجی
 • اجرای دقیق آیین نامه های آموزشی، بخش نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات جهت بهبود فرایندهای آموزشی
 • ایجاد تفاهم نامه های پژوهشی با  مراکز تحقیقاتی دانشگاه جهت تقویت تجارب پژوهشی ذینفعان
 • توسعه پژوهشهای علوم نوین و مطالعات بین رشته ای بین علوم پایه و علوم بالینی و همکاری در طرح های ملی و فرا ملی
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت توانمند سازی ظرفیت های تحقیقاتی در قالب برنامه های آموزشی برای دانشجویان و اساتید
 • حمایت از پژوهش های دانشجویی در قالب کمیته تحقیقات دانشجویی
 • ایجاد بستر مناسب برای امکان استفاده دانشجویان از تسهیلات استعدادهای درخشان
 • ارتقای رتبه بندی دانشکده و دستیابی به رتبه دانشگاه های برتر
 • دستیابی به رضایتمندی در پاسخگویی به نیازهای دانشجویان، اساتید و کارکنان

اهداف بلند مدت:

 • نیاز سنجی منطقه در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجویان  و جلوگیری از هدر رفت سرمایه انسانی و مالی
 •  تقویت و توسعه همکاری با دانشگاههای کشورهای پیشرو در علم و فناوری از طریق تبادل استاد و دانشجو و اجرای دوره های آموزشی مشترک در رشته های اولویت دار
 • تبادلات علمی پژوهشی با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های داخلی و خارجی در حوزه های علمی، پژوهشی، اقتصادی و فرهنگی
 • تبدیل شدن به قطب علمی و تحقیقاتی و کسب مرجعیت علمی و فناوری

شرح وظایف گروه توسعه و تحول سازمان

 

 1. تهیه و پیشنهاد سیاستها و خط مشی های اجرایی دانشکده در رابطه با نظام مدیریت ، سازماندهی و رفتار سازمانی در چارچوب اهداف و استراتژیهای کلان دانشکده و همگام با مقتضیات زمان و هماهنگ با واحدهای تابعه و وابسته .
 2. هدایت ، حمایت و نظارت بر پیاده سازی نظام مدیریت ، ساختار و تشکیلات مصوب .
 3. طراحی ساختار سازمانی ، تشکیلات کلان ، خرد و تفصیلی با همکاری واحدهای تابعه و وابسته ستادی و اجرایی و تلاش در جهت استقرار آنها.
 4. بررسی ، بازنگری و اصلاح ساختار و تشکیلات واحدهای تابعه و وابسته به منظور همسویی با سیاست ها و برنامه های جدید و ویژگی های منطقه ای با همکاری آن واحدها .
 5. بررسی و ارائه الگوهای مناسب نظام مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات و تلاش در جهت استقرار آن .
 6. مطالعه و بررسی پیرامون شیوه های ارزیابی عملکرد گروهی و سازمانی .
 7. سنجش عملکرد گروهی و سازمانی و ارائه گزارش های دوره ای و موردی در این خصوص .
 8. فراهم کردن بستر فرهنگی مناسب از طریق پیشنهاد و اقدام در جهت اجرای راهکارهای علمی و مقبول .
 9. طراحی و استقرار نظام مناسب آموزش مدیران .
 10. پیشنهاد قوانین و مقررات (اصلاحی – تدوین ) به منظور تسهیل و تسریع امور جاری .
 11. طراحی و استقرار نظام منصوب و علمی نظارت ، پایش ، ارزشیابی عملکرد گروهی و سازمانی .
 12. تهیه ، تنظیم و ارائه پروتکلهای اجرایی ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ابلاغیه ها در خصوص امور مرتبط .
نام و نام خانوادگی تحصیلات/مدرک ورشته تحصیلی سمت مورد تصدی
فاطمه بهادری کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی کارشناس مهندسی مشاغل دانشکده
صدیقه کرمی حشمت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس سیستم ها و روش ها
فاطمه رمضانی انوری لیسانس زبان انگلیسی کارشناس تحول اداری

https://hop.behdasht.gov.ir

سامانه پایش برنامه عملیاتی

 

https://structure.behdasht.gov.ir

سامانه مهندسی مشاغل


https://hmdb.behdasht.gov.ir

سامانه اطلاعات مدیران سلامت

 

https://km.behdasht.gov.ir

سامانه جامع مدیریت دانش

 

http://estipend.kums.ac.ir

سامانه نظام پیشنهادات

شماره تماس اداری:  ۰۸۱۳۳۱۱۸۳۲۳