نام و نام خانوادگی: مهندس صمد صوفی

سمت مورد تصدی: رئیس اداره پشتیبانی و امور رفاهی دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

اداره رفاه و تعاون زیر نظر مستقیم مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی قرار دارد و پیشنهادات رفاهی خود را با تایید این مدیریت به معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه ارائه می نماید. از آنجا که رسالت این اداره تاٌمین امور رفاهی، بیمه ای و مهد کودک می باشد در طی هر سال نیازهای مختلف رفاهی پرسنل، توسط اداره رفاه بررسی شده و براساس تعداد پرسنل و هزینه های مرتبط با این نیازها ، بودجه درخواستی اداره رفاه تعیین می‌گردد که در صورت تامین اعتبار و با در نظر گرفتن امکانات مالی دانشگاه برنامه های مختلف رفاهی ارائه می گردد. اهم فعالیتها و وظایف این حوزه به شرح ذیل می باشد:

 • کسب خط مشی و دستور العملهای لازم از مافوق.

 • مطالعه و اجرای بخشنامه ها و دستور العملهای صادره مربوط به اداره رفاه و تعاون کارکنان و اجرای صحیح آنها.
 • راهنمایی و کنترل افراد تحت نظارت و تقسیم کار بین آنها و مطلع نمودن ایشان از مفاد بخشنامه ها و دستورالعملهای فوق.

 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تسهیلات بانکی تخصیص داده شده و انجام مراحل اداری آن

 • برقراری ارتباط با مراکزی تفریحی ورزشی، خرید و…. به منظور ایجاد تسهیلات و رفاه برای کارکنان و خانواده آنها.

 • نظارت و بررسی امور مربوط به انواع کمکهای غیر نقدی و کمک هزینه ها و ارائه پیشنهادهائی در ارتباط با پرداخت انواع کمک های نقدی و غیر نقدی به مناسبهای مختلف.

 • نظارت بر امور اماکن زیارتی –سیاحتی طرف قرارداد دانشگاه و نظارت بر نحوه ارائه خدمات این اماکن.

  تهیه گزارش از فعالیتها ، پیشرفتها و مشکلات جهت مافوق.

 • انجام شایسته اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع میشود

این اداره  از نیمه دوم  سال ۱۳۹۶ با رویکرد تسریع در امر  خدمت رسانی  به واحدهای  تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی  اسدآّباد  تشکیل  شد و به دلیل  نبود اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی  وظایف  و مسئولیت  های این اداره  نیز توسط این مدیریت در حال پیگیری  و اجرا بود. نبود نظام  اطلاعاتی مشخص از امکانات  و تجهیزات  موجود و به طبع آن عدم  آگاهی  از نیاز واحدهای  مختلف دانشکده مدیریت پشتیانی را برآن  داشت تا با استفاده از  پتانسیل های موجود نسبت به اصلاح فرایند ها و روش های بهبود کار اقدام  نماید. در این بین  جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات فضاهای فیزیکی  و در حال اجراست.

پاره ای ازشرح وظایف اداره پشتیبانی و رفاهی :

 1. انجام خدمات مربوط به مناقصات ، مزایده ها و ترک تشریفات مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران
 2. احصاء فرایندها جهت شناساسیی نقاط قوت و ضعف
 3. انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی مدیریت پشتیبانی و نظارت بر حسن آنها
 4. نظارت بر تعمیرات کلی و جزئی خودرو ها و ساختمان ها دانشکده
 5. برنامه ریزی های آموزشی برای کارکنان واحد تحت سرپرستی و شرکت فعال در دوره های کارآموزی
 6. نظارت برتامین ملزومات اداری و فنی مورد نیاز واحدها
 7. نظارت بر حمل و نقل وسایل و لوازم واحدها
 8. نظارت بر نحو عملکرد کارکنان شرکت های طرف قرارداد درواحدهای تحت پوشش
 9. بررسی عملکرد شرکت های پیمانکار در واحد های تابعه و گزارش به مدیر مربوطه
 10. بررسی مکاتبات و درخواست های ارجاعی از معاونت توسعه و تهیه پیش نویس در پاسخ مکاتبات واحدهای تابعه و تحت پوشش
 11. نظارت دقیق برای فروش لوازم اسقاطی، مازاد و غیر قابل استفاده
 12. نظارت برخرید و توزیع مواد مصرفی و غیر مصرفی در واحد های تحت پوشش دانشکده
 13. برسی طرح های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشکده برای توسعه واحدها
 14. انجام نظارت مستمر بر روند اجرایی پروژه های عمرانی دانشکده با تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های و طرح ها در زمینه کاهش هزینه های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی با رویکرد افزایش بازدهی و بهره وری  در قالب  موافقت نامه های ملی، استانی و داخلی
 15. برنامه ریزی ، نظارت و اجرای مربوط به تعمیرات و نگهداری ابنیه، تاسیسات و تجهیزات واحد های مختلف دانشکده در راستای کاهش هزینه ها و بهروی مناسب
 16. ارتبط مستمر با مدیریت منابع فیزیکی وزارت متبوع ومعاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری و هماهنگی لازم  در رابطه با اجرای  پروژه ها
 17. تعامل و همکاری با معاونت های دانشکده و مشارکت فعال در پیگیری پروژه های مربوطه
 18. برنامه ریزی و نظارت دقیق بر پروژه های بهداشتی و پیگیری مستمر تفاهم نامه سه گانه
 19. پیگیری و برنامه ریزی دقیق بر اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام  دانشکده
 20. نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز دانشکده واحدهای تابعه اعم از بیمارستانی و غیر بیمارستانی
 21. نظارت بر مدیریت امور نظافت، آبدارخانه، نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان
 22. انجام امور و ثبت فعالیت های مرتبط به سامانه های hop ،cmms ، pmis ، پایگاه ملی مناقصات ، پایگاه ملی قراداد ها ، سامانه انرژی، سامانه نظارت بر معالات دولتی (سازمان بازرسی)، سامانه epm  و واقدام برای سامانه تدارکات الکترونیک دولت
 23. انجام امور بیمه ای تمامی معاونت ها از قبیل بیمه خودروها، بیمه عمر و حوادث، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه تکمیلی و
 24. هماهنگی اسکان کارکنان در ماموریت های تهران
 25. انجام امور رفاهی کارکنان و دانشجویان ازقبیل بیمه ها ، اسکان ، پرداخت هزینه خرید البسه ، اعزام به سفر های زیارتی ، اعزام به ماموریت های داخل وخارج از استان
 26. اقدام به اخذ پروانه ساخت واحد های در دست اجرا و انتقال اسنادمالکیت خودروها وساختمانها به نام دانشکده
 27. برنامه ریزی جهت واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی
 28. برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 29. برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های عیر ضروری
 30. ساماندهی ونظارت بر استفاده از خانه های سازمانی، پانسیونها و خوابگاه ها
 31. برگزاری استعلام قیمت خرید خدمات و کالا ها برای تمامی معاونت ها
 32. انعقاد و انجام امور قرارداد های تمامی معاونت های دانشکده
 33. انجام امور اجاره واستجاره واحد ها در معاونت ها ازقبیل بوفه ، خوابگاه دانشجویی ، مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه سلامت وسایر واحد ها
 34. پیش بینی و تملک زمین برای پروژه های در دست اقدام ( احداث دانشکده بهداشت ، خوابگاه دانشجویی ، مرکز آموزش بهورزی ، پد فرود بالگرد و……)
 35. انجام سایر امور

 

گزارش عملکرد اداره پشتیبانی و رفاهی دانشکده تا پایان سال ۹۶ دانلود فایل
 اسکان شمال(رودبارک مازندران) دانلود فرم
رزرو و درخواست استفاده از امکانات رفاهی دفتر مرکزی تهران دانلود فایل
 تقاضای سکونت در خانه های سازمانی/ پانسیون  دانلود فرم
 اطلاعات پیمانکاران دانلود فرم
 نمودار مراحل برگذاری مناقصات دانلود فرم
نام و نام خانوادگی تحصیلات/ مدرک و رشته تحصیلی سمت مورد تصدی
سحر مهرابی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل کارشناس قراردادها و ثبت مناقصات
یارمراد مرادی کارشناسی معماری کارشناس رفاهیات
شاهین سمیعی کارشناسی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
حمید قربانی دیپلم علوم تجربی متصدی امور دفتری اداره پشتیبانی و رفاهی

شماره تماس اداری:  ۰۸۱۳۳۱۱۷۴۵۱