بازدید رئیس دانشکده از پروژه در حال ساخت بیمارستان 128تختخوابی جدید الاحداث حضرت امیر المومنین (ع)

 به گزارش وبدا_اسدآباد:دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده با همراهی مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی ، دکتر مجید براتی معاون آموزش ، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، مهندس نامجو مدیر حراست دانشکده ، مهندس یوسفیان مدیر دفتر فنی دانشکده و شرکت مادر تخصصی از پروژه در حال ساخت بیمارستان 128 تختخوابی جدید الاحداث حضرت امیر المومنین (ع) بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه قرار گرفتند.

 همچنین دراین بازدید ،چالش ها ومشکلات احتمالی پیش رو درروند ساخت این پروژه مطرح و راهکارهای لازم در این خصوص از طرف رئیس دانشکده ارائه شد.

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد