برگزاری کمیته بهره وری در نظام سلامت

 برگزاری کمیته بهره وری در نظام سلامت  این کمیته به ریاست مهندس شهبازی رئیس گروه توسعه و تحول اداری دانشکده و مدیران ستادی در سالن جلسات دانشکده برگزار شد.  این…

همایش معاونین و مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع غرب کشور کلان منطقه ۳(کرمانشاه،همدان،ایلام،کردستان و اسد آباد)

همایش معاونین و مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع غرب کشور کلان منطقه ۳(کرمانشاه،همدان،ایلام،کردستان و اسد آباد) همایش معاونین و مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع غرب کشور کلان منطقه…

برگزاری جلسه هیأت امناء مشترک دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشکده اسدآباد سال 1402در محل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

برگزاری جلسه هیأت امناء مشترک دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشکده اسدآباد سال 1402در محل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: روز شنبه مورخ 1402/05/21جلسه مشترک هیأت امناء دانشگاه علوم…

پایش اداره پشتیبانی و امور رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد توسط تیم پایش وزارت متبوع انجام شد.

پایش اداره پشتیبانی و امور رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد توسط تیم پایش وزارت متبوع انجام شد. در راستای ارتقاء و بهبود عملکرد ادارات دانشکده علوم…

نود ویکمین جلسه هیأت رئیسه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر الهه عزتی دردفترریاست تشکیل شد.

نود ویکمین جلسه هیأت رئیسه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر الهه عزتی دردفترریاست تشکیل شد.  در این جلسه که باحضور معاونین توسعه مدیریت، منابع…